Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՎԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ PDF Print E-mail

«ՀԿ Կենտրոն» ՔՀԶ ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է անհատ փորձագետներին/դասընթացավարներին ներկայացնելու դասընթացներ վարելու ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հետաքրքրվածության հայտեր:

Ծրագիրը միտված է հզորացնելու տարածաշրջանային քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կազմակերպչական կարողությունները, ապահովել կայունությունը և արդյունավետ համագործակցությունը՝ ծրագրի թիրախային մարզերի քաղաքացիական հասարակության, պետական և մասնավոր հատվածի կառույցների միջև միջոլորտային երկխոսության խթանման միջոցով: Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Լոռի, Տավուշ և Շիրակ մարզերում:

Read more...
 
CONNECTOR 2017 PDF Print E-mail

Training Course

3-8 July 2017 | Bucharest, Romania

In a nutshell: CONNECTOR is a space aiming to bring together professionals passionate about learning in a participative and interactive manner, with a focus on practical experience. The event is based on sharing, learning and testing.

Why CONNECTOR?
Learning by doing and focusing on the participants needs and experience are key elements to personal and professional development.
With these in mind, the main objectives of the event are:
- to put together learning facilitators from different sectors and create synergies in order to create connections between non-formal learning, formal education and vocational training

Read more...
 
Short and Snappy - EVS PDF Print E-mail

Partnership-building Activity

21-23 June 2017 | Gardermoen, Oslo, Norway

Would you like to send volunteers to projects or start hosting volunteers? We would like to invite you to a 48-hour short & snappy EVS partnership building seminar where you will meet potential partners and have the possibility to create EVS projects.

The seminar will focus on teambuilding, practical information on EVS and how to get started, guide to the application form and information on youthpass. The seminar is intended for ”newbies” of EVS and will focus on creating good partnership and new projects.

Read more...
 
ՙՙՏվյալների օգտագործումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով՚՚ դասընթաց PDF Print E-mail


Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)–Հայաստանը

հրավիրում է

«ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ SPSS ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ»

թեմայով դասընթացի:

Այն կվարի ՀՌԿԿ-Հայաստանի տվյալների հավաքագրման ծրագրի ղեկավար

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 62