Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն ընդհանուր ժողով PDF Print E-mail

20.02.2017թ-ին CCMS գրասենյակում կայացավ Սոցիալական աջակցության տարածքային  գործակալության  (ՍԱՏԳ) ծառայություն մտուցողների և ծառայություն ստացողների ընդհանուր ժողովը: Որին

Read more...
 
Միջսահմանային համագործակցություն PDF Print E-mail

Սույն թվականի փետրվարի 17-19 ծրագրի շրջանակներում  CCMS ՀԿ-ի կողմից

Read more...
 
Set your Story free TC PDF Print E-mail

Training Course

30 April - 6 May 2017 | Budapest, Hungary

“Set your Story free”...

“Once upon a time a group of valiant people coming from various lands very very far away met on the green hill of Buda, in the land of the Magyars. Although they didn’t look alike, they spoke different languages and had different cultures they had one common mission: to find the oldest Story ever told…”

This is where our journey begins, if you want to be part of this marvelous expedition join us in Budapest from 30.4. to 6.5.2017 for the international training course “Set your Story free”

Read more...
 
“Children and Youth on the Net” - European Expert Conference on Youth and Digital Media PDF Print E-mail

Seminar / Conference

26-28 April 2017 | Luxembourg, Luxembourg

Children and adolescents are surrounded by digital media, which have become highly interconnected. However, being immersed in the media like “fish in water” with access to online content almost anytime and anywhere poses challenges not only for kids.

Rather, maximizing the positive experiences of digital media use while limiting its risks and potential harm is a challenge that caregivers, stakeholders, service providers, media companies as well as policy makers have to face together. This conference brings together international experts who share the same goal—to monitor and understand the use of online media of the younger generations, to foster digital media education and to protect children and youths at cross-country levels.
To this end, participants will bring their expertise from the fields of academia, education, non-governmental associations, media companies, and politics. In three keynote speeches, World Café workshops and subsequent plenary sessions, participants will:

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 58