Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
ՙՙՏվյալների օգտագործումը SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով՚՚ դասընթաց PDF Print E-mail


Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)–Հայաստանը

հրավիրում է

«ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ SPSS ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ»

թեմայով դասընթացի:

Այն կվարի ՀՌԿԿ-Հայաստանի տվյալների հավաքագրման ծրագրի ղեկավար

Read more...
 
Հայ- վրացական միջսահմանային բարեկամություն PDF Print E-mail

22. 04. 2017թ- ին  Երիտասարդության ձայնը հանուն զարգացման և փոփոխությունների ծրագրի շրջանակներու  "Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն" ՀԿ տնօրեն` Օ. Դուլգարյանի ղեկավարությամբ իրականացվեց ճանաչողական էքսկուրսիա Հայաստանից դեպի Վրաստան: Էքսկուրսիային մասնակցեցին ծրագրին մասնակից Ալավերդու և Ստեփանավանի դպրոցների 40

Read more...
 
IT tools in non-formal education of young people PDF Print E-mail

Training Course

4-8 June 2017 | Konstancin-Jeziorna, Poland

The aim of the training course is to provide digital knowledge and skills and find creative ways on combining analog and open-air activities in youth work with digital tools and apps that are used by youngsters, through a hands-on approach and experience.

Youngsters deal more and more with technology, internet and mobile devices. Most often they watch videos, listen to music and have full time access with their friends. They see themselves mostly as consumers of digital media but not so much as creators of digital material, even though thousands of pictures are put on Instagram and short movies are shared every day.

Read more...
 
READY2START? : Non-formal Learning as a Tool to Support Entrepreneurial Skills Development Training PDF Print E-mail

Training Course

26-31 May 2017 | İstanbul, Turkey

The aim of this training is to bring all related parts and to share Non-formal learning methods in order to create a platform for result oriented discussion with concrete recommendations.

The World Economic Forum’s Future of Jobs report has predicted the skills that will be needed in a future workplace. The skills be needed in 2020:

Top Ten Skills:

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 64