Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
ՀԿ-ների մասին ՀՀ նոր օրենքի դասընթաց-քննարկում PDF Print E-mail

«ՀԿ Կենտրոն» Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինասավորմամբ իրականացվող «ՀԿ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Լոռի, Տավուշ և Շիրակ մարզերի ՔՀԿ ներկայացուցիչներին մասնակցելու «ՀՀ օրենքը Հասարակական կազմակերպությունների մասին» թեմայով դասընթացի:

Դասընթացը վարելու են ՀՀ արդարադատության նախարարության և ՔՀԿ ոլորտի փորձագետներ:
Հանդիպման ընթացքում քաղհասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան հարցեր տալու և պարզաբանումներ ստանալու, բարձրաձայնելու իրենց մտահոգող խնդիրները:

Read more...
 
The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth field PDF Print E-mail

Training Course

17-23 April 2017 | Oviedo, Asturias, Spain

This training course aims to offer a complete overview of the opportunities provided by each Key Action of ERASMUS+ Programme in the field of Youth. Participants will gain knowledge, tools and motivation needed to carry out specific quality projects.

This training course aims to offer detailed and complete information about the different possibilities offered by Erasmus+ in the youth field, with particular emphasis on the philosophy, structure and characteristics of the Programme in general as well as each of its Key Actions (KA1, KA2 and KA3) and relative sub-actions.
Beyond the lack of information itself, far too often there are difficulties in matching specific ideas and needs with actual opportunities provided by the Programme. Likewise, many organizations and promoters still have trouble in recognizing the long-term process of designing, applying for and managing quality projects.
In this sense our course is aimed at both young people and organizations that have no experience in the Programme as well as project-coordinators and entities looking for training on new actions and sub actions and willing to improve the quality of their educational projects in the youth field.

Read more...
 
INTERNATIONAL TRAINING ON YOUTH WORK’S ROLE IN THE PREVENTION OF VIOLENT EXTREMISM OF YOUTH PDF Print E-mail

Training Course

28 August - 2 September 2017 | Sibiu, Romania

European training dedicated to sharing best practices in youth work as a method of prevention of violent radicalisation of youth DEADLINE: 15th of February

This European training is dedicated to sharing best practices in youth work as a method of prevention of violent radicalisation of youth. This activity will consist of workshops, lectures, group work and the sharing of experiences and challenges. This activity will also include input from experts researching religious radicalisation and young extremist behavior. Participants will share best practice examples and engage with their own nations’ policies and responses to extremism/radicalisation. The concrete practice examples shared by participants, as well as their personal reflections on the phenomena will be presented trough an online platform.

Read more...
 
«Ինչպես հայթայթել ռեսուրսներ և կազմել մրցունակ ծրագրեր» թեմայով գործնական դասընթաց PDF Print E-mail

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը (ԵՀՀ)՝ «ՀԿ Դեպո» Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեց «Ինչպես հայթայթել ռեսուրսներ և կազմել մրցունակ ծրագրեր» թեմայով գործնական դասընթաց,

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 58