Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ CCMS -ում PDF Print E-mail

«Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» համայնքային հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ ՀՀ Լոռու մարզի  Ալավերդու  և Ստեփանավանի սպասարկման տարածաշրջանների   համայնքային սոցիալական աշխատողների  աշխատանքի    թափուր պաշտոնների համար

Read more...
 
Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն ընդհանուր ժողով PDF Print E-mail

20.02.2017թ-ին CCMS գրասենյակում կայացավ Սոցիալական աջակցության տարածքային  գործակալության  (ՍԱՏԳ) ծառայություն մտուցողների և ծառայություն ստացողների ընդհանուր ժողովը: Որին

Read more...
 
Միջսահմանային համագործակցություն PDF Print E-mail

Սույն թվականի փետրվարի 17-19 ծրագրի շրջանակներում  CCMS ՀԿ-ի կողմից

Read more...
 
Set your Story free TC PDF Print E-mail

Training Course

30 April - 6 May 2017 | Budapest, Hungary

“Set your Story free”...

“Once upon a time a group of valiant people coming from various lands very very far away met on the green hill of Buda, in the land of the Magyars. Although they didn’t look alike, they spoke different languages and had different cultures they had one common mission: to find the oldest Story ever told…”

This is where our journey begins, if you want to be part of this marvelous expedition join us in Budapest from 30.4. to 6.5.2017 for the international training course “Set your Story free”

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 59