Announcements

Share with us your opinion

How do you assess the role of non-governmental organizations in community development process?
 
The Incubator - LESS work for MORE impact PDF Print E-mail

Training Course

26-29 September 2017 | Denmark

This training course aims to support different stakeholders in the youth field to identify, understand and design which concrete action is the best tool towards the desired local social change/transformation (based upon the assessed needs).

Objectives
-Understanding the place of an Erasmus+ Youth in Action activity as a tool within a long term educational process. 
-Designing a strategical educational process, starting from the assessed needs towards the desired impacts.
-Understanding the support function of Erasmus+ Youth in Action in educational processes with young people.
-Working towards enhancing the impact on individual/organisational/community level. 
- A better understanding of the ‘how and why’ of need analysis and impact.

Read more...
 
An Experiential Approach to Wilderness Therapy to work with youth at risk PDF Print E-mail

Training Course

20-25 May 2017 | Spain

Asociación Experientia offers the 2º edition of their International Training: An Experiential Approach to Wilderness Therapy. Come to learn, feel and live the wilderness in Spain. Learn about key elements of Wilderness Therapy in an experiential way.

Wilderness Therapy is a methodology within the Experiential Therapies and therefore we promote experiential learning.

Wilderness Therapy is an ideal approach to work with youth like troubled teens with psychosocial or educational problems that struggle at school,
home, relationships.

We believe that by living this experience on first hand, as professionals, we will be able to provide a better experience to our youth participants in the future.

Read more...
 
Let's coordinate! - Training course for EVS organisations PDF Print E-mail

Training Course

9-14 May 2017 | Petrčani, Croatia

This training course is designed for EVS organizations that have intermediate to advanced level of experience with coordinating activities.

The EVS organizations will have a chance to share their previous experience all the while learning additional skills and competences that will empower them and bring more quality to their future EVS projects.

Aim: To develop capacities of accredited EVS organisations and enhance the quality of coordination of EVS projects

Read more...
 
Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն PDF Print E-mail

Վորլդ Վիժն ՄԲԿ Հայաստան Շիրակի ԶԾ ներկայացուցիչները և Շիրակի համայնքների համայնքային ակտիվ խմբերի անդամները ( հախ) Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքում փորձի փոխանակում իրականացրեցին

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 62