ՀայEng

Նախատեսվող աշխատանքներ

«Արարման Հարթակ» ծրագիրը Մեծ Այրումում

2014թ փետրվարից կմեկնարկի Մեծ Այրում համայնքում մշակույթային կենտրոնի հիմնադրման աշխատանքները:  «Արարման  Հարթակ» ծրագիրն  իրականացնում է «Համայնքային Համախմբան և Աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ն, ԳՈՒՐՏԻ  կողմից` ԵՄ աջակցությամբ:

Մշակույթային կենտրոնը կհամալրվի անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկայով, կգործեն երգի, պարի , նկարչության խմբակներ, կկազմակերպվեն միջոցառումներ և միջհամայնքային մրցույթներ:

որոնում