ՀայEng

Ծնողավարման դասընթաց Քարինջ համայնքում

Քարինջ համայնքում իրականացրած ֆոկուս  խմբային քննարկումների արդյունքում վեր հանված ծնողավարման դասընթացների պահանջարկով ՀԿ-ն (ՀՀԱԿ) կազմակերպել է ծնողավարման  դասընթաց խորոգրով: Դասընթացների շարքը ներառում էր հետևյալ թեմաները.

 

 

Երեխաների զարգացման որոշ առանձնահատկություններ,

Երեխաների որոշ հիմնական հոգեբանա-սոցիալական կարիքներ,

Ակտիվ ունկնդրում,

Խրախուսում,սթրեսի կառավարում:

Ծնողները մեծ սիրով և հետաքրքրությամբ մասնակցեցին դասընթացներին` կարևորելով դրանց դերն ու նշանակությունը երեխաներին դաստիարակելու հարցում:

Դասընթացներն  իրականացվել  են ՀՀԱԿ ՀԿ-ի սոցիալական աշխատող Լուսինե  Իսրայելյանի կողմից:

:

որոնում