ՀայEng

PR ընթացակարգերի մշակման գործընթաց CCMS -ում

Շարունակվում է  «Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի ( CCMS )  ներքին կարողությունների հզորացմանն ուղված

աշխատանքները «ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով  «ՀԿ Կենտրոն»  ՔՀԶ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող  «ՀԿ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները հանուն քաղաքացիական հասարակության զարգացման» ծրագրի,  ենթադրամաշնորհային  «Թիմային Զարգացում» ծրագրի  շրջանակներում։
Ներկա պահին մշակվում և վերամշակվում են կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման,  արտաքին հաղորդակցության  ընթացակարգերը   «Նոր Հորիզոններ»  ՀԿ Նախագահ,  փորձագետ Արթուր Վարդազարյանի փորձագիտությամբ։     
Կազմակերպության ներքին ռեսուրսների զարգացմանն ուղղված աշխատանքները կիրականացվեն  մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 30-ը   ։

 

որոնում