ՀայEng

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աստղացոլք ՀԿ-ն ծրագրային կարիքների համար ցանկանում է ձեռք բերել գնահարցման կից ձևաթղթում ներկայացված շինարարական ապրանքներ: Մրցույթին կարող են մասնակցել

ՀՀ հետևյալ համայնքներում շինարարական ապրանքներ մատակարարող կազմակերպությունները՝ ք.Ճամբարակ ք.Ալավերդի ք.Ախթալա ք.Դիլիջան ք.Իջևան ք.Հրազդան ք.Բջնի Խնդրում եմ ծանոթանալ գնային առաջարկին, այնուհետև լրացված ստորագրված և կնքված վիճակում ուղարկել This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

էլեկտրոնային հասցեին: Գնային առաջարկն անհրաժեշտ է հետ ուղարկել մինչև 03.05.2018թ.: Շինարարական ապրանքները ձեռք են բերվում ՛՛Մոբիլ մանկապարտեզները՝ որպես Հայաստանի գյուղական համայնքներում նախադպրոցական կրթության խնդրի լուծման նորարարական ձև՛՛ ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից՝ ՛՛ Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը՛՛ ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի գործընկերն է ՛՛Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ՛՛ ՀԿ-ն:

որոնում