ՀայEng

CCMS Տարեկան գործունեության հաշվետվություն

Ստորեւ ներկայացնում ենք «Համայնքային Համախմբման եւ Աջակցություն Կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից 2018-ի իրականացված աշխատանքների հաշվետվությունը :

2018 թ-ին կազմակերպության գործունեությունը ընդգրկվել է ավելի քան 50 համայնք `ՀՀ Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոց Ձորի, Արարատի, Արմավիրի մարզերում:Կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները են հանդսացել Երեխաների պաշտպանության, Սոցիալական, Կրթության (նախադպրոցական կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթություն), Երիտասարդություն, Առաջնային առողջապահություն , Շրջակա միջավայր պաշտպանության, տեղական ինքնակառավարման, քաղաքացիական հասարակության ոլորտները:

2018 թվականին կազմակերպությունը իրականացրել է շահերի պաշտպանություն հանրակրթության, նախադպրոցական կրթության, առողջապահության, եր խաների պաշտպանությունը, առավել խոցելի ընտանիքների պաշտպանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուղղություն.

Ընդհանուր առմամբ,

1216 քաղաքացիներ ներգրավվել են

տարբեր ոլորտներում իրականացված ոչ ֆորմալ կրթության դասընթացներին եւ ուսուցողական սեմինարներին , որից 704 -ը երիտասարդներ:

- 2482 երեխա եւ երիտասարդներ ներգրավվել է կազմակերպված ամառային բակային ճամբարներին :

- 6041 երեխա ներգրավվել է երեխաների պաշտպանության եւ երեխայակենտրոն միջոցառումներին:

133 առավել խոցելի ընտանիքներին տրամադրվել է սոցիալական աշխատողի ծառայություն, վարվել են սոցիալական իրավիճակներ.

- 244 առավել խոցելի ընտանիքներին տրամադրվել է հումանիտար աջակցություն:

 

- 80 Երեխա եւ երիտասարդ ներգրավվել են լեզվի ուսուցման դասընթացներ:

- 35 երիտասարդներ ներգրավվել են ՇՀ գործընթացի եւ ակցիաներին:

2018թ.-ի Ընթացքում կազմակերպությունը ակտիվ քաղաքացիական գործողություններ է իրականացնում տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես `

-2018 թվականին , հեղափոխության օրերին, կազմակերպության անդամները գտնվում էին ՀՀ անչափահաս և չափահաս քաղաքացիների կողքին , անհրաժեշտության դեպքում նրանց պաշտպանելու և իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտելու որևե խոչընդոտի դիմակայելու նպատակով :

-Կազմակերպությունը ակտիվ դիրքորոշում է արտահայտել տարբեր բնակավայրերում շրջակա միջավայրին եւ մարդու առողջությանը վնասելու առումով, աջակցել մարդկանց առողջությանը եւ շրջակա միջավայրին  հասցվող վնասների գնահատումների իրականացմանը տեղական եւ միջազգային ինստիտուտների կողմից:

- 2018 թ.-ին աջակցել է կառավարման ոլորտում կոռուպցիոն դեպքերից տուժած ՀՀ քաղաքացիներին ինքնակազմակերպվել և դիմել համապատասխան մարմիններին `վերականգնելու նպատակով իրենց իրավունքները:


- Կազմակերպությունը, որն անցկացրեց դեկտեմբերի 9-ին, ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում Լոռու մարզում, «Ականատես» դիտորդական առաքելության շրջանակներում իրականացվեց երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելություն ` ազատ եւ արդար ընտրություններ ապահովելու նպատակով:

 

Կազմակերպությունը 2018-ին գործընկերների հետ հիմնադրել է «Համազարկ» թափանցիկ տեղական ինքնակառավարման, «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն», «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնահարցերով զբաղվող» կոալիցիաներ:


- Կազմակերպությունը 2018 թվականին ընդգրկվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդում եւ ՀՀ Հանրային խորհրդի պետաիրավական հանձնաժողովում:

- Կազմակերպությունը ունի 78 կամավոր եւ 23 աշխատակից:

-  Կազմակերպություն մոտ 70 կամավորներ եւ աշխատակիցներ 2018 թվականին մասնակցել են տեղական եւ միջազգային մակարդակներում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացների, սեմինարների եւ ֆորումների:

2018 թ-ին կազմակերպության դոնորները եղել են, -

Վորլդ Վիժն ՄԲԿ Հայաստան,
- ԱՄՆ-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն,
- Եվրոպական Միության հանձնաժողով,
- Համայնքների ֆինանսիստների միավորում,
- «Սիրտ Կովկասի Համար» լեհական հիմնադրամ,

2019 Թվականին կազմակերպությունը սկսեց նոր բազմաթիվ ծրագրեր, վերջիններիս մասին հաջորդիվ:

որոնում