ՀայEng

News

More Articles...

ԵԿԱ անդամները տեսական աշխատանքներից անցնում են գործնական աշխատանքների փուլ

Սույն թվականի հոկտեմբերի 23-24-ին « Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն » ՀԿ /CCMS-ի /գրասենյակում տեղի ունեցան « Կարիքների մասնակացային բացահայտում և գնահատում » և « Միջանձնային հաղորդակցություն» թեմաներով դասընթացները, որի դասընթացավարն էր Արշավիր Ղուկասյանը: Այս դասընթացների ընթացքում ԵԿԱ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ամբողջական պատկերացում կազմել թե ինչպես է բնութագրվում և որոնք են կարիքների մասնակցային գնահատման / ԿՄԳ / խնդիրները , առաջնային սկզբունքները, գործողությունները, ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն տվյալների հավաքագրման համար, ովքեր են դերակատարները, պատասխանա- տուները,  տեղեկատվության հավաքագրման ինչպիսի ձևեր գոյություն  ունեն,  հարցազրույցների քանի տեսակ կա , որոնք են անհատական , կոնկրետ, խմբակային և ֆոկուս խմբային քննարկումները, ինչպես է իրականացվում խնդիրների վերլուծումը համայնքային մակարդակներում , ինչ գործունություն պետք է իրականացվի կատարողների կողմից , ինչ է իրենից ներկայացնում  ինստիտուցիոնալ վերլուծությունը / բենեմատրիցա/ և

Read more...

ԵԿԱ անդամները գտնվում են կարողությունների զարգացման ամենաակտիվ փուլում

2015 թվականի հոկտեմբերի 13-18-ը ընկած ժամանակահատվածում  «Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն » ( CCMS ) ՀԿ-ի գրասենյակում  « Զարգացման խաչմերուկ»  ծրագրի շրջանակներում  տեղի ունեցան  «Կամավորություն » ,  «Ֆոնդահայթայթում, ծրագրի առաջարկի կազմում» , «Հանրային մասնակցություն » և  « ՏԻՄ օրենսդրություն » թեմաներով դասընթացները ԵԿԱ ( Երիտասարդ Կամավորների Ակումբ) անդամների համար: Հոկտեմբերի 13-16-ը « Կամավորություն », «Ֆոնդահայթայթում, ծրագրի առաջարկի կազմում»  դասընթացները վարեց շահերի պաշտպանության փորձագետ  և դասընթացավար  Արթուր Վարդազարյանը  իսկ  « Հանրային մասնակցություն » և  «ՏԻՄ օրենսդրություն » թեմաներով  դասընթացավար ` Արշավիր Ղուկասյանը: Դասընթացների ընթացքում  ԵԿԱ խմբի անդամները  հոկտեմբերի 13-14 –ին ծանոթացան  «Կամավորություն » հասկացությանը , ով է կամավորը , ինչ արժեքներ

Read more...

Ընթանում է դասընթացների շարք ԵԿԱ անդամների համար

2015 թ-ի սեպտեմբերի 23-26ը  CCMS –ի  (« Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ  )  գրասենյակում  « Զարգացման Խաչմերուկ »  ծրագրի շրջանակներում  տեղի ունեցան  « Մոնիտորինգի և Շահերի պաշտպանության  գործիքներ  »  և «  Համայնքային մոբիլիզացիա » թեմաներով դասընթացները, որոնք  վարեց  շահերի  պաշտպանության փորձագետ Արթուր Վարդազարյանը:

Մինչև դասընթացների կազմակերպումը  ծրագրի  շահառու ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի, Աքորի, Արևածագ, Ճոճկան և Քարինջ  համայնքներում  ձևավորվել էին ԵԿԱ  ( Երիտասարդների կամավոր ակումբ )  խմբեր,  որոնց  ստեղծման նպատակն է  համայնքներում:  Ստեղծված ԵԿԱ խմբերում յուրաքանչյուր համայնքից  ընդգրկված են  ակտիվ  4 –ական երիտասարդներ , որոնք դասընթացների ընթացքում  ծանոթացան հանրային շահերի պաշտպանության սահմանումներին , ինչպիսի գործիքներ են կիրառվում ՇՊ-ի ժամանակ, որոնք են գործընթացի քայլերը ,

Read more...

,,Budget monitoring,, forum in Alaverdi

22 september 2015  ''Center for Commumity Mobilization and Support ''  NGO was  invented forum in  the office  World Vizion Armenia ADP. Forum aimed was to provide results conclusions and recommendations elaborated based on the results of  buged monitoring., whish were conducted in beneficiary communities Akhtala, Aqori, Arevacag, Qarinj and Chochkan in Lory region. The meeting

Read more...

Բյուջեների մոնիտորինգի ֆորում Ալավերդի քաղաքում

2015 թվականի սեպտեմբերի 22-ին CCMS-ը («Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ)  Վորլդ Վիժն ՄԲԿ Ալավերդու ՏԶԾ գրասենյակում հրավիրել էր ֆորում, որի նպատակն էր ներկայացնել « Համայնքային բյուջեի մոնիտորինգ» ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները ծրագրի շահառու ՀՀ Լոռու մարզի  Ախթալա, Արևածագ, Աքորի, Քարինջ և Ճոճկան համայնքներում իրականացված բյուջեների մոնիտորինգի արդյունքները, եզրահանգումները և մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա մշակված առաջարկությունները: Հանդիպմանը մասնակցում էին շահառու համայնքների բյուջեի

Read more...

որոնում