ՀայEng

News

More Articles...

Young people identified the needs of their communities

From November 3-6, 2015 were held the first focus group discussions under the "Crossroads of Development" project by Ministry of Sport And Youth Affairs and Centre for Community Mobilization and Support CCMS) NGO. The focus group discussions were held in Alaverdi, Arevatsag, Akori, Qarinj and Chochkan communities, the goal of which is to raise the  problems of communities.Then will be made a package of proposals for the solutions to the problems that were held during the discussions.

Focus -Group discussion brought together participants from different social groups. The focus group discussions were very active and many participants expressed their readiness to cooperate with YVC members.

The suggested reforms are under preparation, after which there will be made a package of proposals for each community, which will be presented during the communities' public hearings.

Read more...

ԵԿԱ անդամները տեսական աշխատանքներից անցնում են գործնական աշխատանքների փուլ

Սույն թվականի հոկտեմբերի 23-24-ին « Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն » ՀԿ /CCMS-ի /գրասենյակում տեղի ունեցան « Կարիքների մասնակացային բացահայտում և գնահատում » և « Միջանձնային հաղորդակցություն» թեմաներով դասընթացները, որի դասընթացավարն էր Արշավիր Ղուկասյանը: Այս դասընթացների ընթացքում ԵԿԱ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ամբողջական պատկերացում կազմել թե ինչպես է բնութագրվում և որոնք են կարիքների մասնակցային գնահատման / ԿՄԳ / խնդիրները , առաջնային սկզբունքները, գործողությունները, ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն տվյալների հավաքագրման համար, ովքեր են դերակատարները, պատասխանա- տուները,  տեղեկատվության հավաքագրման ինչպիսի ձևեր գոյություն  ունեն,  հարցազրույցների քանի տեսակ կա , որոնք են անհատական , կոնկրետ, խմբակային և ֆոկուս խմբային քննարկումները, ինչպես է իրականացվում խնդիրների վերլուծումը համայնքային մակարդակներում , ինչ գործունություն պետք է իրականացվի կատարողների կողմից , ինչ է իրենից ներկայացնում  ինստիտուցիոնալ վերլուծությունը / բենեմատրիցա/ և

Read more...

ԵԿԱ անդամները գտնվում են կարողությունների զարգացման ամենաակտիվ փուլում

2015 թվականի հոկտեմբերի 13-18-ը ընկած ժամանակահատվածում  «Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն » ( CCMS ) ՀԿ-ի գրասենյակում  « Զարգացման խաչմերուկ»  ծրագրի շրջանակներում  տեղի ունեցան  «Կամավորություն » ,  «Ֆոնդահայթայթում, ծրագրի առաջարկի կազմում» , «Հանրային մասնակցություն » և  « ՏԻՄ օրենսդրություն » թեմաներով դասընթացները ԵԿԱ ( Երիտասարդ Կամավորների Ակումբ) անդամների համար: Հոկտեմբերի 13-16-ը « Կամավորություն », «Ֆոնդահայթայթում, ծրագրի առաջարկի կազմում»  դասընթացները վարեց շահերի պաշտպանության փորձագետ  և դասընթացավար  Արթուր Վարդազարյանը  իսկ  « Հանրային մասնակցություն » և  «ՏԻՄ օրենսդրություն » թեմաներով  դասընթացավար ` Արշավիր Ղուկասյանը: Դասընթացների ընթացքում  ԵԿԱ խմբի անդամները  հոկտեմբերի 13-14 –ին ծանոթացան  «Կամավորություն » հասկացությանը , ով է կամավորը , ինչ արժեքներ

Read more...

Ընթանում է դասընթացների շարք ԵԿԱ անդամների համար

2015 թ-ի սեպտեմբերի 23-26ը  CCMS –ի  (« Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ  )  գրասենյակում  « Զարգացման Խաչմերուկ »  ծրագրի շրջանակներում  տեղի ունեցան  « Մոնիտորինգի և Շահերի պաշտպանության  գործիքներ  »  և «  Համայնքային մոբիլիզացիա » թեմաներով դասընթացները, որոնք  վարեց  շահերի  պաշտպանության փորձագետ Արթուր Վարդազարյանը:

Մինչև դասընթացների կազմակերպումը  ծրագրի  շահառու ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի, Աքորի, Արևածագ, Ճոճկան և Քարինջ  համայնքներում  ձևավորվել էին ԵԿԱ  ( Երիտասարդների կամավոր ակումբ )  խմբեր,  որոնց  ստեղծման նպատակն է  համայնքներում:  Ստեղծված ԵԿԱ խմբերում յուրաքանչյուր համայնքից  ընդգրկված են  ակտիվ  4 –ական երիտասարդներ , որոնք դասընթացների ընթացքում  ծանոթացան հանրային շահերի պաշտպանության սահմանումներին , ինչպիսի գործիքներ են կիրառվում ՇՊ-ի ժամանակ, որոնք են գործընթացի քայլերը ,

Read more...

,,Budget monitoring,, forum in Alaverdi

22 september 2015  ''Center for Commumity Mobilization and Support ''  NGO was  invented forum in  the office  World Vizion Armenia ADP. Forum aimed was to provide results conclusions and recommendations elaborated based on the results of  buged monitoring., whish were conducted in beneficiary communities Akhtala, Aqori, Arevacag, Qarinj and Chochkan in Lory region. The meeting

Read more...

որոնում