ՀայEng

News

More Articles...

Տեղական մակարդակով շահերի պաշտպանություն

12.11.2016թ-ին՝ CCMS (‹‹ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն›› ՀԿ) - ի Ալավերդու գրասենյակում տեղի ունեցավ  ‹‹ Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն›› թեմայով դասընթացի երկրորդ փուլը:  Ներկա  էին CCMS- ի Ալավերդու և Ստեփանավանի տարածաշրջանների ակտիվը, որոնք դասընթացի միջոցով նախապատրաստվում են որպեսզի առաջիկայում ընդգրկվեն տեղական շահերի պաշտպանության գործընթացներին որպես ֆասիլիտատորներ: Ի տարբերություն

Read more...

Այսօր սոցիալական աշխատողի օրն է

Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր: Հայաստանի կառավարությունը 2009թ.-ի հունվարի 22-ի նիստում որոշում էր կայացրել, ըստ որի՝ տոների և հիշատակի օրերի մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան, Հայաստանում նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր:

Սոցիալական աշխատողի գործունեության նպատակը մեկն է` օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդուն, ընտանիքին, աջակցել նրան լուծելու իր խնդիրները:

CCMS-ը («Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ) շնորհակալություն է հայտնում բոլոր սոցիալական աշխատողներն իրենց անբասիր աշխատանքի համար, ունենալով կազմակերպությունում սոցիալական աշխատողներ, ամեն օր նկատելի է, թե ինչպիսի նվիրումով են մոտենում իրենց մասնագիտությանը, ինչպես են լսում և օգնում մարդկանց, որպեսզի լուծեն այն խնդիրները, որոնք վերջիններս չեն կարողանում լուծել, սկսած ընտանիքի անդամների փոխհարաբերություններից մինչև՝ երեխաների իրավունքների ոտնահարում:

Read more...

Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն

Այսօր CCMS (‹‹ Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն›› ՀԿ) - ի Ալավերդու գրասենյակում կայացավ դասընթաց՝

‹‹ Տեղական մակարդակում շահերի պաշտպանություն›› թեմայով:

Ներկա էին

 

Read more...

Ծրագրային աշխատանքների ընթացքը

Երիտասարդության ձայնը հանուն զարգացման և փոփոխությունների ծրագրի շրջանակներում դպրոցներում շարունակվում են փոքր–ծրագրերի իրականացման գործընթացները: Եվ հայ և վրացի աշակերտները ուսանողների օգնությամբ ակտիվորեն մասնակցում  են նախօրոք պլանավորված փոքր- ծրագրերի իրականացման գործընթացին:

Read more...

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԱՇԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

«Համայնքային Համախմբման և  Աջակցության  Կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը  հայտարարում  է մրցույթ Լոռու մարզի Գարգառ համայնքի համայնքային համախմբողի թափուր պաշտոնի համար:

Աշխատանքի նպատակը`

Խթանել երեխաների  իրավունքների պաշտպանությունը` ակտիվորեն համագործակցելով համայնքային  կառույցների, տեղական  և  միջազգային կազմակերպությունների   հետ:  Աջակցել համայնքներում  այնպիսի  միջավայրի  ձևավորմանը,  որը  կնպաստի   երեխաների  ակտիվ  զարգացմանը:

 

Հիմնական  պարտականությունները.

  1. Աջակցում է խոցելի  խմբերի  երեխաների  բացահայտմանը  և  նրանց  խնդիրներին  արձագանքելու

քայլերի  մշակմանը

  1. Աջակցում  է  հատուկ  կարիքներ  ունեցող  երեխաների  կրթության  կազմակերպմանը  համայնքում:
  2. Աջակցում է համայնքի  համար  հավելյալ ռերսուրսների   հայթհայթմանը`համագործակցելով  այլ   կառույցների  հետ,կամ  ծրագրեր  ներկայացնելով դոնոր  կազմակերպություններին:
  3. Իրականացնում  է  Վորլդ  Վիժն միջազգային  բարեգործական կազմակերպության  հովանավորչական   ծրագրի  գործառույթները  համայնքում  /ըստ  ծրագրի  մշակված  չափանիշների/
  4. Պարբերաբար  մասնակցում է համապատասխան  դասընթացների`   երեխաների  իրավունքների  զարգացման պաշտպանության  ոլորտի վերաբերյալ  գիտելիքների   բարձրացման  նպատակով:
  5. Ներկայացնում  է ամսական  հաշվետվություններ կատարված  աշխատանքների  վերաբերյալ:
  6. Շփվում  և  հանդես  է  գալիս,  որպես Մարզային  երեխաների  Իրավունքների  Պաշտպանության  կառույցի  ներկայացուցիչ:

 

Պահանջվող  որակավորումը  և  հմտությունները.

Read more...

որոնում