Ֆոկուս-խմբային քննարկում‹‹ՍԱՏԳ ›› ծառայություն մատուցողների և ստացողների հետ

27.01.17թ. CCMS ‹‹Համայնքային Համախմբման և Աջակցության Կենտրոն›› ՀԿ-ում տեղի ունեցավ ֆոկուս-խմբային քննարկում:

Ֆոկուս- խմբային քննարկմանը մասնակցեցին  Թումանյանի տարածաշրջանի ‹‹ՍԱՏԳ ›› ծառայություն մատուցողները և ծառայություն ստացողները: Ֆոկուս- խմբային քննարկման արդյունքում վեր հանվեցին հիմնական խնդիրները և առաջարկվեց հետագա հանդիպումների արդյունքում քայլեր ձերնարկել՝ այդ խնդիրներին լուծում տալու համար: Ֆոկուս- խմբային քննարկումը վարեց CCMS –ի նախագահ՝  Օ. Դուլգարյանը:Այս քնարկումները շարունակական բնույթ են կրելու: