CCMS- ը իրականացնում է «Ճանապարհ դեպի դպրոց» ծրագիրը

«Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ –ն  իրականացնում է  « Ճանապարհ դեպի դպրոց»  ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է`

 

 

նպաստել ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող  «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում» ծրագրի շրջանականերում տրամադրվող փոխհատուցումների բաշխման մեխանիզմների բարելավմանը:

 

Ինչպես նաև նպաստել  երթևեկության  փոխհատուցման  ամբողջական կիրառմանը, հանրակրթական դպրոցի այն ուսուցիչների և աշակերտների համար ովքեր դրա անհրաժեշտությունը   ունեն և չեն ստանում պետական աջակցություն : Ծրագիրը նաև միտված է նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը և բարձրացնել թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը  այս ոլորտում :

Ծրագրով նախատեսվում  է կարիքներրի ուսումնաիրության հիման  վրա  բացահայտել  ուսուցիչների և աշակերտների իրավունքների ոչ լիարժեք իրացման դեպքերը տրանսպորտացիոն փոխհատուցման գործընթացում :   ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում   բարձրացնել ուսուցիչների և աշակերտների իրազեկվածության մակարդակը տրանսպորտային   փոխհատուցման  «Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում»  պետական ծրագրի վերաբերյալ :  Իրականացնել աշխատանք ուղղված  ՀՀ  պետական բյուջեից հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին և ուսուցիչներին տրանսպորտային միջոցների փոխհատուցման մեխանիզմների  կատարելագործմանը  ;

«Ճանապարհ դեպի դպրոց» ծրագիրը իրականացնում է «Համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ և   Հայաստանի Հանրապետությունում  ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական օժանդակությամբ :